2017, broj 2
ČLANCI Balázs Németh, Uloga individue i ličnosti u obrazovanju odraslih: