2016, broj 2
ČLANCI Ashley Stepanek Lockhart, Raspakivanje programa za marginalizovane grupe: problematizacija potcilja
2016, broj 1
ČLANCI Bernd Käpplinger, Teorije i teoreme kontinuiranog stručnog obrazovanja u kompanijama