2023, broj 1


ČLANCI

Nikola Koruga, Kritika kao osnova učenja odraslih zasnovanog na utopijskom mišljenju

Jesus Jaime-Diaz, Narušavanje hegemonijskog belog identiteta: Testimonios kao kontranarativ kritičke teorije rase u procesu pohađanja koledža u zajednici

Aleksandar Ostojić, Predrag Krstić, Sanja Iguman, Zašto skrenuti s puta: obrazovanje i putovanje

Borut Mikulec, Mário Jorge Martins Pinto Ferreira, Nélia Vicente, Implementacija Evropske agende za učenje odraslih u Portugaliji i Sloveniji

Mien Segers, Maurice de Greef, Jan Nijhuis, Merel Heimens Visser, Merenje uticaja programa pismenosti na socijalno uključivanje, zdravlje i učešće na tržištu rada: studija holandskog programa

Zora Krnjaić, Kristina Grujić, Teodora Vuletić, Kako učenici i studenti izveštavaju o svojim obrazovnim iskustvima tokom prve godine pandemije kovida 19?

Nikolina Kuruzović, Vesna Barzut, Marija Volarov, Ivana Novakov, Motivacioni faktori i osobine ličnosti u neformalnom obrazovanju sportskih trenera


HRONIKA, POLEMIKA, KRITIKA

Aleksandra Kozyra, Uzburkavanje ustaljenog stanja: obrazovanje odraslih i osnaživanje žena širom sveta

Majda Ričer, Uroš Kuzmanović, Kristina Robertson, „Dizajniranje javnih prostora za sve” – refleksije studenata andragogije na učešće u kratkom programu Erasmus+ (BIP)

Fergal Finnegan, Diana Holmqvist, Maja Maksimović, Demokratski dijalog i debata na obalama Dunava: izveštaj sa konferencije ESREA mreže o Aktivnom demokratskom građanstvu i obrazovanju odraslih