2019, broj 1
ČLANCI Aleksandra Pejatović, Dubravka Mihajlović, Obrazovanje u procesu karijernog vođenja