2013, broj 1


ČLANCI

Petra Steiner, Uloga profesionalne kulture u obrazovanju odraslih: profesija kao otvoren i dinamičan koncept
Jasna Adamov, Stanislava Olić, Mirjana Segedinac, Stefan Ninković, Merima Kovačević, Naučna pismenost odraslih u Vojvodini
Maurice de Greef, Alexander van Deursen, Marga Tubbing, Razvoj DIS skale (Skala za utvrđivanje nepismenosti) u cilju otkrivanja nepismenosti kod odraslih
Bora Kuzmanović, Nebojša Petrović, Lični i društveni ciljevi studenata u kontekstu njihovog profesionalnog usmerenja
Steffi Robak, Marion Fleige, Struktura ponude u kulturnom i interkulturnom obrazovanju — rezultati i interpretacija
Branislava Knežić, Maja Savić, Obrazovanje u zatvoru: od prava do realizacije
Milica Marušić, Aleksandra Pejatović, Činioci praticipacije nastavnika u profesionalnom usavršavanju
Milan Stančić, Olja Jovanović, Nataša Simić, Perspektive o nastavi budućih nastavnika: U šta veruju, čemu bi težili i šta bi radili u nastavi
Marija Bogićević, Koučing – pojam, vrste i koučing rukovodilaca
Nada Kačavenda Radić, Školske ekskurzije – neksus pedagogije, andragogije i turizma

DOKUMENTI

Zakon o obrazovanju odraslih

HRONIKA, POLEMIKA, KRITIKA

Katarina Popović, Maja Maksimović, Anticipating skills needs at EU level - Report on EU Skills Panorama
Aura Vuorenrinne, Erasmus+ povećava finansijsku podršku obrazovanju odraslih
Tamara Nikolić Maksić, Bojan Ljujić, Dr Fred Newman i dr Phyllis Goldberg: Vodič za stalni lični rast i razvoj – Let’s Develop!