2020, broj 1


ČLANCI

Balázs Németh, Ola Issa, Farah Diba, Sir Alan Tuckett, Gradovi i zajednice koji uče: analiziranje kontekstualnih faktora i njihovog uticaja na učenje odraslih i celoživotno učenje u urbanim okruženjima

Tadej Košmerl, Marta Gontarska, Yeonjoo Kim, Paula Cristina E. Guimarães, Kako odložiti „jecaj“ pred kraj: učenje i obrazovanje odraslih s ciljem održivog razvoja u nacionalnim energetskim i klimatskim planovima u Poljskoj, Portugaliji i Sloveniji

Vanna Boffo, Letizia Gamberi, Hyejeen Lim, Noor Aisha, Preduzetničko obrazovanje u celom svetu: moguće poređenje

Debora Daddi, Vanna Boffo, Debahash Buragohain, Tobi Charles Iyaomolere, Programi i metode za razvoj preduzetničkih veština u domenu visokog obrazovanja

Hajdana Glomazić, Isidora Ljumović, Krsto Jakšić, Uloga formalnog obrazovanja za preduzetništvo u kreiranju nove generacije preduzetnika

Attila Károly Molnár, Mária Kraiciné Szokoly, Andragogija u zatvoru ili prilike za učenje u mađarskim zatvorima

Ana Kuzmanović Jovanović, Akademsko pisanje iz perspektive kritičke pedagogije: vid otpora neoliberalnoj ideologiji u visokom obrazovanju

Bojan Ljujić, Mirjana Senić Ružić, Studenti kao kreatori obrazovnog sadržaja u onlajn obrazovanju odraslih

Bojana Trivunović, Olivera Gajić, Primena koncepta BYOD – Bring Your Own Device (Donesi svoj sopstveni uređaj) u industriji i obrazovanju – implikacije za promenu prakse univerziteta


HRONIKA, POLEMIKA, KRITIKA

Milica Marušić Jablanović, Obuka namenjena odraslima – kako je proceniti? O knjizi Aleksandre Pejatović: Obuka za odrasle – susret očekivanja i procenjivanja

Radivoje Kulić, O knjizi Kristinke Ovesni: Andragoški aspekti organizacione klime i organizaciono učenje