2020, broj 2


ČLANCI

Jöerg Schwarz, Borut Mikulec, Uloga organizacija u profesionalizaciji nastavnika u obrazovanju odraslih u Nemačkoj i Sloveniji

Shalini Singh, Mario Molina-Naar, Søren Ehlers, Politike za profesionalizaciju učenja i obrazovanja odraslih: uporedna studija iz Indije, Kolumbije i Danske

Jessica Kleinschmidt, Jörg Schwarz, Kadine Lucas, Reinis Upenieks, Adeniyi Adaramola, Profesionalizacija kroz dalje obrazovanje? Međunarodno poređenje neformalnih obrazovnih programa za nastavnike u obrazovanju odraslih

Natália Alves, Sabine Schmidt-Lauff, Catarina Doutor, Lucas Campos, Konteksti priznavanja prethodnog učenja: komparativna studija inicijativa za priznavanje prethodnog učenja u Brazilu, Portugaliji i Nemačkoj

Meta Furlan, Transformativno učenje starijih ljudi u okviru projektne grupe

Milica Marušić Jablanović, Jelena Stanišić, Predviđanje ekološkog aktivizma – uloga znanja, stavova, afekta i ponašanja

Biljana Lungulov, Jovana Milutinović, Aleksandra Anđelković, Inventar perspektiva o nastavi (TPI): validacija i mogućnosti primene skale u Srbiji

Rajka Đević, Milja Vujačić, Iskustva učitelja u toku usavršavanja uz podršku facilitatora


HRONIKA, POLEMIKA, KRITIKA

Evropska komisija – saopštenje za medije: Evropska agenda veština za održivu konkurentnost, društvenu pravednost i otpornost

Sadife Çinkir, Održivi razvoj kroz celoživotno učenje: dobra praksa ženskog preduzetništva u Turskoj

In memoriam - Sabina Jelenc Krašovec