2017, broj 2
ČLANCI Balázs Németh, Uloga individue i ličnosti u obrazovanju odraslih:
2017, broj 1
ČLANCI Jost Reischmann, Čemu sluze andragozi? Radna mesta, kompetencije, sadržaj
2016, broj 2
ČLANCI Ashley Stepanek Lockhart, Raspakivanje programa za marginalizovane grupe: problematizacija potcilja
2016, broj 1
ČLANCI Bernd Käpplinger, Teorije i teoreme kontinuiranog stručnog obrazovanja u kompanijama